Skip to main content

Huwelijkse voorwaarden voorkomen niet altijd privégevolgen bij faillissement

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en wordt u geconfronteerd met faillissement van (de onderneming van) uw partner, dan kunt u alles wat van u is en niet in de gemeenschap valt, weer terugnemen. Voor bezit uit beleggingen en dergelijke moet u echter bewijs leveren in de vorm van documenten. Getuigenbewijs is daarbij niet voldoende.

Zo zou het huis dat u samen met geleend geld heeft gekocht, zomaar in de faillissementsboedel kunnen vallen. De eerste vraag die dan moet worden beantwoord is of u hieraan voor meer dan de helft uit uw eigen vermogen heeft bijgedragen. Als u dat niet kunt, kan de curator het huis helemaal gebruiken om met de opbrengst schuldeisers te betalen. Deze regel geldt om schuldeisers te beschermen tegen vermogensverschuivingen tussen echtgenoten, waarmee de boedel van de gefailleerde echtgenoot kleiner zou worden. Bij vaststelling van deze regel zijn de belangen van de schuldeisers en de echtgenoot grondig afgewogen. Het is daarom raadzaam om alle stukken waaruit uw bijdrage blijkt, goed te bewaren.

Wilt u meer weten over het voorkomen van privégevolgen bij faillissement? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 29/5/17 - 2017/0128 - ECLI:NL:GHARL:2017:2329.