Skip to main content

Vergeet de levensverzekering niet!

De meeste mensen weten wel, dat je bij het krijgen van een erfenis goed moet opletten dat je geen schulden erft. Niks doen, en eerst naar de notaris voor voorlichting! Zo luidt het advies. Door slimme keuzes te maken, word je namelijk niet zelf aansprakelijk voor een negatieve nalatenschap.

Als een nalatenschap zeer veel schulden lijkt te bevatten is het soms raadzaam om de nalatenschap te verwerpen. Houd er daarbij wel rekening mee dat uw eventuele afstammelingen vervolgens in uw schoenen komen te staan, en wellicht ook willen verwerpen.

Is het niet duidelijk of een nalatenschap eventueel negatief uitvalt, dan kan het aanvaarden, maar dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair aanvaarden), uitkomst bieden. Zijn de baten van de nalatenschap niet voldoende om de schulden te betalen dan wordt u niet in uw eigen vermogen aansprakelijk. Ook hier past een waarschuwing, u dient alle wettelijke procedures die hiervoor gelden precies op te volgen.

Ook al lijkt het spannend om een nalatenschap te krijgen en nog spannender om eventueel schulden te erven, laat u niet in haast tot een uitspraak over verwerpen of aanvaarden verleiden. Zorg dat er goed wordt uitgezocht waar de nalatenschap precies uit bestaat.

Enkele erfgenamen die onlangs te vlot een nalatenschap hadden verworpen gingen naar de rechter om hun keuze terug te draaien en kregen nul op rekest. Zij dachten een huis met hypotheek te erven, waarbij de hypotheek hoger was dan de waarde van het huis. Toen zij – opgelucht na een snelle verwerping – nog eens goed in de administratie keken, bleek dat er nog een levensverzekering zou uitkeren waardoor zij uiteindelijk een flink bedrag hadden kunnen overhouden.

De regels om een aanvaarding terug te draaien, als er later een schuld blijkt op te duiken zijn onlangs versoepeld, maar de rechter die over dit geval moest oordelen vond dat die regel niet andersom kon worden toegepast. Voor deze erfgenamen gold: 'éénmaal verworpen' blijft verworpen!

Bron: Rb. Limburg 7 juni 2017, nr 5834548 \ EZ VERZ 17-79 (RBLIM:2017:5283).