Skip to main content

Samenlevingscontract ook handig bij einde samenleving

Samenwoners maken vaak een samenlevingscontract. Omdat er voor samenwoners nauwelijks iets is geregeld in de wet, kunnen samenwoners in een contract toch vastleggen hoe zij met hun vermogen omgaan, hoe zij voor elkaar willen zorgen, en welke afspraken gelden als zij uit elkaar gaan.

Ze leggen bijvoorbeeld vast hoe ze de huishoudkosten verdelen en of het gezamenlijke huis bij overlijden van één van de samenwoners helemaal van de langstlevende moet blijven.

Ook is er doorgaans een regeling opgenomen voor het geval de partners uit elkaar gaan. Kunnen de partners er samen niet uitkomen wie de eigenaar van de woning blijft, en tegen welke waarde de helft van de ander wordt overgenomen, dan kan een geschillenregeling veel procedures voorkomen. Ook voor het tijdelijk blijven wonen in het huis en het blijven betalen van de woonlasten kan een afspraak in het samenlevingscontract opgenomen worden.

Wilt u meer weten over het maken van een samenlevingscontract , neem gerust contact op.

Bron: Het Hof Amsterdam 13 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5350, Rechtspraak Familierecht (RFR), 4, 2017, nr. 41