Skip to main content

Samenwoonpartner en testament

Veel samenwoners nemen in hun samenlevingscontract een regeling op voor het geval één van de partners overlijdt, een zogenaamd 'verblijvensbeding'. Alle gemeenschappelijke bezittingen kunnen door dat beding in geval van overlijden bij de langstlevende blijven.

Een verblijvensbeding is voor veel startende samenwoners die (nog) niet veel privébezit hebben een prima oplossing, en het voorkomt dat ze vroegtijdig kosten moeten maken voor een testament. Toch zit er een addertje onder het gras. Als er later kinderen geboren worden weten veel mensen niet dat een samenlevingscontract dan geen sluitende langstlevende regeling meer biedt. Kinderen kunnen ondanks het contract gewoon hun minimale wettelijk erfdeel, ook wel genaamd de legitieme portie, opeisen van de langstlevende.

Samenwoners met kinderen moeten eigenlijk altijd een testament maken om te voorkomen dat de erfdelen van de kinderen opgeëist kunnen worden. Ook voor samenwoners die een testament hebben gemaakt vóór de herziening van het erfrecht in 2003 is het van belang dat zij laten nakijken of het testament niet onder de uitzonderingen van de Overgangswet valt, waardoor kinderen toch hun legitieme portie kunnen opeisen. Wilt u meer weten? Belt u ons gerust eens voor een afspraak.

Bron: Notamail 1 november 2016, nummer 269.