Skip to main content

Huwelijksvoorwaarden bij scheiding of bij overlijden?

Weet u wat er precies in uw akte van huwelijksvoorwaarden staat? Veel mensen zijn het vergeten. En dat is begrijpelijk, want de akte wordt meestal vlak voor het huwelijk gemaakt. Het aanstaand bruidspaar heeft dan aandacht voor de bruidstaart en de huwelijksreis, en minder voor een akte bij de notaris.

Onlangs moest het Hof in Den Bosch oordelen over een zaak waarin bij het einde van het huwelijk niet meer duidelijk was wat de echtgenoten hadden willen opnemen in hun akte van huwelijksvoorwaarden. Het echtpaar had net een echtscheidingsprocedure achter de rug. De rechter had de echtscheiding al uitgesproken. De enige handeling die nog moest plaatsvinden was het inschrijven van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke stand. En toen overleed de vrouw plotseling. In de akte van huwelijksvoorwaarden stond een zogenaamd finaal verrekenbeding bij overlijden. Het beding houdt in dat bij het einde van het huwelijk door overlijden de echtgenoten al hun bezittingen samen delen. De man vordert daarom de helft op bij de executeur die de nalatenschap van de vrouw afwikkelt. De executeur vindt dat er sprake is van een einde van het huwelijk door echtscheiding.

De rechter moet eraan te pas komen. Gekeken wordt naar de bedoeling van het echtpaar toen zij de huwelijksvoorwaarden maakten, en niet naar de taalkundige uitleg die de man aan de akte geeft. De rechter vindt dat er door de echtscheiding geen sprake meer is van een affectieve relatie en de gebruikelijke solidariteit tussen echtgenoten, zodat moeilijk aangenomen kan worden dat het nog de bedoeling was van het stel om hun hele vermogen samen te delen. De man krijgt in dit geval dan ook geen recht op de finale verrekening.

Wist u dat huwelijksvoorwaarden ook tijdens huwelijk nog gewijzigd kunnen worden? Wij bekijken graag samen met u of uw destijds gemaakte afspraken ook in de huidige tijd nog passen bij uw herinneringen van toen en wensen voor de toekomst.

Bron: Notamail 2017/267