Skip to main content

WOZ-waarde nagelaten huurwoning buiten schot als marktwaarde lager uitvalt

Nabestaanden zijn verplicht om nagelaten woningen in de aangifte erfbelasting op te geven voor de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Als die WOZ-beschikking in het jaar daarna lager uitvalt, kunnen de erfgenamen daar nog op terugkomen. Als het echter om een huurwoning gaat, dan geldt deze regel niet als de WOZ-waarde van de huurwoning minimaal 10% hoger is dan de waarde in het economische verkeer (verkoopwaarde). De Hoge Raad heeft nu bepaald dat hetzelfde geldt bij schenking van een woning.

De Hoge Raad heeft er de wetsgeschiedenis nog eens op nageslagen. Zij concludeert dat de wetgever heeft willen vermijden dat de WOZ-waarde ook leidend zou zijn bij heffing van schenk- en erfbelasting over verhuurde woningen waarvan de waarde te ver van de marktwaarde afwijkt. Er kan in die gevallen een regeling worden getroffen waarbij de grondslag van de belastingheffing bij benadering overeenkomt met de verkoopwaarde van de nagelaten of geschonken verhuurde woning.

Wilt u meer weten over belastingheffing over nagelaten of geschonken woningen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht; ECLI:NL:HR:2016:2135