Skip to main content

Insluitingsclausule

In Nederland spreken we over de algehele of wettelijke gemeenschap van goederen als een stel is getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Hun hele vermogen is dan vanaf het jawoord gemeenschappelijk.
Er is op dit moment een initiatiefwetsvoorstel in behandeling waarin wordt voorgesteld om de gemeenschap van goederen te beperken. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om het vermogen dat de echtgenoten al voor het huwelijk bezitten, privé te laten blijven. Ook moeten erfenissen en schenkingen privé blijven van de ontvangende echtgenoot.

De Eerste Kamer heeft zich onlangs over het wetsvoorstel gebogen en vragen gesteld aan de initiatiefnemers. Een van de vraagpunten betrof de wijze waarop met een zogenaamde insluitingsclausule gewerkt zou kunnen worden.

Onder de huidige wet wordt, bijvoorbeeld door ouders, vaak een uitsluitingsclausule opgenomen in testamenten. Deze clausule zorgt er voor dat de erfenis niet naar de schoonzoon of schoondochter vloeit. In de nieuwe situatie zou een 'insluitingsclausule' gemaakt kunnen worden. De insluitingsclausule bewerkstelligt dan – kortgezegd – dat een erfenis of gift wel in de gemeenschap van goederen mag vallen, ondanks dat de wet anders voorschrijft.

Bent u voornemens binnen afzienbare tijd te gaan trouwen, houdt u dan de berichtgeving in de media goed in de gaten of maak tijdig een afspraak op ons kantoor. Wij informeren u graag over de nieuwe regelgeving.

Bron: Notamail 2016/261