Skip to main content

Wat doet de executeur?

Als er een executeur is benoemd in een testament, moeten de erfgenamen doorgaans afwachten tot het moment waarop de executeur klaar is met zijn werk. Veel erfgenamen weten niet dat zij zelf niet meer mogen handelen en dat de executeur de enige is die beslissingen neemt en handtekeningen zet. Daardoor beantwoordt de executeur vaak niet aan het verwachtingspatroon van de erfgenamen en ontstaan er onbedoeld spanningen.

Zo speelde er onlangs ook een zaak bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. De erfgenamen hadden de rechter gevraagd om de executeur te ontslaan omdat hij volgens hen zijn werk niet goed deed. De kantonrechter was het niet eens met de erfgenamen en in hoger beroep had het Hof dezelfde mening.

Volgens de rechter eindigt de taak van de executeur onder meer wanneer hij zijn werkzaamheden heeft voltooid. In dit geval heeft de executeur alle schulden van de nalatenschap voldaan, waaronder het uitbetalen van de legaten. De executeur heeft ook netjes voldaan aan de verplichting om een boedelbeschrijving te maken. Een opsomming van alle bestanddelen van de nalatenschap – zoals een huis, banktegoeden, inboedel en vervoermiddelen – blijkt in dit geval keurig uit de opgemaakte aangifte voor erfbelasting. De rechter is het dan ook niet eens met de erfgenamen en komt niet tegemoet aan hun verzoek om de executeur te ontslaan.

In de praktijk zien we vaker dat erfgenamen handenwringend toekijken hoe de executeur te werk gaat, zich ondertussen afvragend wat de executeur moet doen en wat zij zelf kunnen of mogen doen. Een eenvoudige tip om deze begrijpelijke situatie te voorkomen, is het houden van een kort gesprek onder leiding van de notaris, bij aanvang van het executeurschap. Eén afspraak, met de executeur en de erfgenamen samen op het kantoor van de notaris, is vaak al voldoende. De notaris kent de situatie meestal al omdat hij ooit het testament heeft gemaakt en nu ook de verklaring van erfrecht en executele gaat afgeven aan de executeur. Een uitgelezen moment om de executeur en de erfgenamen voor te lichten over het traject dat voor hen ligt. Daarna zijn alle betrokkenen op de hoogte van hun rechten en plichten en kunnen zij elkaar met een zekere ontspanning tegemoet treden. Wel zo prettig, want erfgenamen hebben de eerste tijd na overlijden al genoeg aan hun hoofd.

Heeft u te maken met de afwikkeling van een nalatenschap en wilt u uw vragen stellen? Bel gerust met ons secretariaat om een afspraak te maken.

Bron: Notamail 2016/255