Skip to main content

Inzage in bankafschriften van stiefmoeder

Blijkt iemand erfgenaam te zijn, dan zal het vaak even duren voordat deze erfgenaam weet hoeveel hij eigenlijk erft. Eerst zal er een overzicht gemaakt moeten worden van hetgeen de overledene op het moment van overlijden bezat. Voor banktegoeden wordt doorgaans een overzicht van de saldi per sterfdatum opgevraagd bij de banken. Onlangs gaf een aantal erfgenamen de stiefdochter van hun moeder inzage in de administratie van hun overleden moeder. De stiefdochter wilde beoordelen of haar erfdeel niet kleiner uitviel, doordat er tijdens leven schenkingen waren gedaan. Ondanks de toestemming van de erfgenamen werd de stiefdochter toch door één van de grote Nederlandse banken geweigerd. De bank beriep zich op hun algemene voorwaarden waarin staat dat zij geen inlichtingen hoeven te geven over de periode vóór overlijden van de rekeninghouder.

De erfgenamen hebben de zaak voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank toetste de algemene voorwaarden aan een Europese Richtlijn en kwam tot de conclusie dat de bepaling uit de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is en de bank zich daar niet op kan beroepen. De rechtbank kan niet inzien waarom iemand zelf tot zeven jaar terug inzage kan vragen bij een bank, terwijl erfgenamen dat niet zouden mogen. De rechtbank geeft de bank nog gelegenheid te reageren voordat zij uitspraak gaat doen.

Heeft u vragen over de omvang van een nalatenschap of wilt u meer informatie opvragen? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag om de feiten correct op een rijtje te krijgen.

Bron: Notamail 2016/247